15 maja, 2021

TRIDUUM PASCHALNE – trzy dni, które zmieniły wszystko


W trzy dni Chrystus anulował stare przymierze i ustanowił nowe, które opiera się w całości na Jego ofierze, – dlatego kiedy myślimy o istocie naszej wiary, o Najświętszej Eucharystii, – musimy zawsze mieć świadomość, że jej fundamentem są owe trzy etapy – wieczernik, – krzyż, – i zmartwychwstanie – trzy dni, które zadecydowały o naszym Zbawieniu.

Po zakończeniu okresu Wielkiego Postu – wieczorem w Wielki Czwartek od znaku krzyża na rozpoczęcie liturgii rozpoczniemy najkrótszy okres w roku liturgicznym – Triduum Paschalne. Zakończy go uroczysta liturgia w nocy z soboty na niedzielę. W ten sposób przeżyjemy najważniejsze wydarzenia, które prowadzą nas do Odkupienia oraz ustanowienia nowej ofiary.

Triduum to określenie pochodzące z języka łacińskiego i oznacza dosłownie trzy dni. To trzy etapy na drodze do ustanowienia Nowego Przymierza – trzy elementy składające się na Nową Ofiarę – połamanie chleba, śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus swoją śmiercią anulował stare przymierze i ustanowił nowe, które opiera się w całości na Jego ofierze, – dlatego kiedy myślimy o istocie naszej wiary, o Najświętszej Eucharystii, – musimy zawsze mieć świadomość, że jej fundamentem są owe trzy etapy – wieczernik, – krzyż, – i zmartwychwstanie.

Nowa i ofiara

W Wielki Czwartek zatem wspominamy i celebrujemy ustanowienie Eucharystii – nowej, jedynej i najdoskonalszej ofiary, a wraz z nią także Sakramentu Kapłaństwa zgodnie ze słowami Mistrza – „to czyńcie na moją pamiątkę”. Wraz z uczniami udajemy się do Sali na Górze, aby na własne oczy zobaczyć łamanie chleba i dzielenie się winem, które mocą słów Chrystusa stają się Ciałem i Krwią – tak wyglądało to ponad 2000 lat temu i przez wieki, we wszystkich kościołach i na każdym ołtarzu świata.  Zawsze, w chwili gdy kapłan bierze do ręki chleb i wino i cytuje sakramentalne słowa Jezusa dokonuje się to samo co w Wieczerniku. Za św. Pawłem możemy powtórzyć, że „nie potrzebujemy już krwi cielców ani kozłów ani ofiary całopalnej” bo mamy Chrystusa, który za nas się ofiarował „złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy”.

Krzyż

Wielki Piątek zgodnie z zapowiedziami naszego Pana jest dniem ofiary krzyża. Nowe Przymierze Boga z ludźmi musiało dokonać się w podobny sposób jak stare ofiary, przemiana chleba i wina mówiąc językiem współczesnym potrzebowała „pokrycia” w śmierci. Tylko wówczas mogła stać się dla ludu czytelna i ostateczna, kiedy to sam Bóg złożył siebie na ołtarzu krzyża. Dlatego w centrum liturgii piątkowej znajduje się krzyż i rozważanie męki pańskiej. Centralnym momentem obchodów tego dnia jest oddanie przez pocałunek czci krzyżowi – nie tylko jako narzędziu męki ale ołtarzowi, na którym Bóg złożył najcenniejsza ofiarę.

Przejście

Wielka Sobota wieńczy dzieło zbawcze Boga. Wyraża to szczególnie wieczorna liturgia zwana paschalną – tak bardzo bogatą w treść i obrzędy, że w zasadzie potrzebuje oddzielnego omówienia. Podczas nabożeństwa zwanego Wigilią Paschalną celebrujemy zmartwychwstanie – tą cudowną noc, w której „łączy się niebo z ziemią, a sprawy Boskie stają się sprawami ludzkimi” – słuchamy i przeżywamy to co Bóg uczynił przez wieki, aby nas odkupić i jak zastąpił ofiary starego przymiera – nową najdoskonalszą – ofiarą ze swego Syna.

Wszystkie te trzy są jakby jednym dniem, jedną celebracją – choćby przez sam fakt, iż liturgię Wielkiego Czwartku rozpoczynamy znakiem krzyża, a żegnamy się ponownie uroczyście po liturgii sobotniej. Triduum Paschalne to jedno, trwające trzy dni nabożeństwo ku czci męki i zmartwychwstania Chrystusa. Warto więc wziąć udział w tych misteriach, aby lepiej zrozumieć swoją wiarę, pogłębić ją i dotknąć istoty ofiary nowego przymierza – która dokonuje się w każdej Eucharystii.

Poniżej w wersji dźwiękowej. Dostępne także na Apple Podcasts i Google Podcasts.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *