7 marca, 2021

MAJOR ŁUPASZKA UPAMIĘTNIONY – 70 rocznica śmierci dowódcy.


Wczoraj wspominaliśmy niezwykle ważną rocznicę dla powojennej historii Polski. 8 lutego 1951 roku wykonano wyrok śmierci na jednym z największych i najbardziej wytrwałych w walce o wolną Polskę dowódców – Majorze Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszce.

Major Zygmunt Edward Szendzielarz to oficer Kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Najbardziej znany i doświadczony jako dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK stał się szczególnie po wojnie, w latach 1944 – 1951 niemal żywym symbolem walki o wolną Ojczyznę. Jako znakomity strateg i niezwykle zdolny dowódca przez niemal dekadę działał w konspiracji państwa podziemnego. Ujęty 30 czerwca 1948 roku przewieziony do Warszawy był osadzony i torturowany. Osądzony przez komunistyczne władze został zamordowany w więzieniu mokotowskim. Wraz z nim śmierć ponieśli: ppłk Antoni Olechnowicz, kpt. Henryk Borowski oraz ppor. Lucjan Minkiewicz.

Pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku zgromadziła się dość liczna grupa patriotów, a wśród nich: Radny Rady Miasta Paweł Myszkowski prowadzący wczorajszą uroczystość, Związek Więzionych i Represjonowanych, przedstawiciel IPN Pan Bogusław Łabędzki, który przybliżył zebranym historię ujęcia, procesu i wyroku na Majorze Łupaszce oraz licznie zebrani przedstawiciele młodzieżowych organizacji – Młodzież Wszechpolska, ONR, Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej, Patriotyczna Jagiellonia oraz Grupa Rekonstrukcyjna pełniąca wartę przy pomniku.

Na zakończenie ks. Piotr Waliński poprowadził modlitwę za poległych i pomordowanych, po czym przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *