15 maja, 2021

Sokółka

Najświeższe, rzetelne i niezależne wiadomości z Miasta Sokółka.

Sokółka – miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, przy drodze krajowej nr 19. Prawa miejskie nadane zostały Sokółce w roku 1609. Miasto królewskie ekonomii grodzieńskiej  położone było w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego w Wielkim Księstwie Litewskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.